Foxforest Flying Colours
13.11.1994 - 17.08.2009
"Jojo"
Oppdrettere/breeders: Tuija & Seppo Saari, Finland

Internasjonal utstillingschampion
Norsk utstillingschampion
Finsk utstillingschampion
Svensk utstillingschampion
Dansk utstillingschampion
Norsk jaktchampion (hi)
Norsk Vinner 95-96
Nordisk Vinner -98

International Nordic Danish Ch
Norwegian Working Ch
Norwegian Winner-95-96
Nordic Winner-98

Om Jojo:
Jojo kom til oss 11 måneder gammel. Med seg i "bagasjen" hadde han 2 finske Cert og han ble far til to kull valper i Finland. Da vi kjørte hjem med ham klatret han opp i fanget mitt - og ble der……. En spesiell hund, min "skygge" - alltid rett bak, "cool", "arrogant" overfor ukjente men veldig glad i dem han kjente.
Jojo hadde en fin utstillingskarriere og ble Best i rasen siste gang når han nærmet seg 10 år.
Han viste stor skarphet på rev og ble jaktchampion. Han trente blodspor og gikk grunnkurs i agility. Han preget sine avkom godt og har mange champions som sine etterkommere.
En allsidig Border - men først og fremst en fantastisk og høyt elsket familiehund ;o)

Jojo came to us when he was 11 months old. He had already won 2 Finnish CCs and sired two litters in Finland. On our way home he climbed onto my lap - and stayed there……….. A special dog, my "shadow" - always right behind me, "cool", quite "arrogant" towards people he didn't know but very affectionate towards friends.
Jojo had a nice show career and the last time he became BOB he was nearly 10 years. He showed good working ability to fox and became a working champion. He did some tracking training and also some agility. He stamped his offspring well and has many Champion descendants.
A versatile Border - but first and foremost a gorgeous and much loved companion ;o)

Resultater/Results:
Bordeterriersällskapets Bruksavelspris i bronse
11 CACIB, 20 x BIR, 7 x BIM, BIG-2, BIG-3, BIG-5, BIS-3 veteran, BIS-4 veteran
4 Cert på hiprøver, 2 ResCACIT
BIM på Årets Border 1997 under Marion Reeves
Nr. 2 i NM i hi 1998 under Aksel Skjervheim (42 startende hunder)
20 BOBs, 7 x BO's, 10 CCs, 11 CACI's, group-placings.
Best Dog at the Swedish "Årets Border" show under Marion Reeves in 1997
4 Working C's, Runner-up in The Norwegian Working Championship 1998


Far til blant annet/ Sire of:
Hunder med titler/Title-holders:
INT S N U CH Gränslandets Double-O-Seven, INT S N U CH NV-05 Trampas Umbra, S DK U CH S FIN J (g) CH SV-99 Sweeping Pampiga Påskparad, N S U CH Fort-Nox Goldbar, N DK U CH N J CH NMHI-00 Fort-Nox Golden Nugget, N U CH Terra Polars Ataraxi Robin, S N U CH Trientalis Cortina, S N U CH Trientalis Corona, N J CH Ask E. Ladden, ØSTERRISK SLOVAKISK CH Montebello's April Activity, N U CH NV-11 Borderengas Extra Thin Ice, N U CH NORDJV-10 Borderengas Easter Chill at Damdyke.
Andre CERT-vinnere/ Other CC-Winners:
Fort-Nox Goldfinger, Sweeping Pittoreska Påsklilja, Sweeping Milda Makter, Terra Polars Ataraxi Vilde, Svarte Petter, Gränslandets Ding-A-Ling, Gränslandets Delayed-Action, Bordysk's Christmas Tinzel, Montebello's April Tiger, Enestående Herremann av Saga Hall.
CK-vinnere/CC-Quality-winners:
N J CH Ask E. Ladden, Faustino I Gran Reserva, Corona Miguel Torres, Svarta Asta, Trientalis Cornelis, Hottentott Sweet Dream, Applejack (CACIB).

Barnebarn med titler/Grandsire of - Title-holders:
INT S N U CH Steffex Liras Lempira, S U CH Hammartorpets Delfi, S U CH Bordix Leonardo, FIN J(g) CH S J(GE) CH Kontrast Octopussy, SE U CH Trampas Zafir, J FI J (G) CH SE J(G) CH Gibas Knutkörvel, SE V CH Ottercap My Oh My, SE SG(HOPP) CH SE SG CH Ottercap Mambo Number Five, J Stömyra Gissla, J Kontrast Stratocaster, N U CH Bosse, N AG CH Bordysk's Bow River Bugger, N U CH NV-06 Bordysk's Steinsmetten, N U CH Bordysk's Harlequin, N U CH Bordysk's Picket Pin, N UCH Bordysk's Buzzer Brown, N J CH Bordysk's Sunray Shadow, N U CH Ele Nokus av Vill West, NO U CH S V CH NV-04 Trientalis Batseba, INT SE NO U CH GI CH NORDV-02 Hux Flux Bror Brilliant, SE V CH Hux Flux Didrik Diamant, INT NORD U CH SV NO V CH FIN J (G) CH Sweeping Stigvig, SE U CH Sweeping Märta Snärta, N U CH N J CH Terra Polars Coole Wilmer, DK U CH S FIN DK J(G) CH SE V CH J Gränslandets Nota Bene, INT NORD U CH LPII Fugato's Deciso, LPI LPII LPIII Almond-Joy, SE V CH Ground Worker's Blessing.

Oldebarn med titler/ Great-grandsire of - Title-holders:
C.I.B. FIN EE BY LT CH HeW-10 Grindstones Polkagris, C.I.B. FIN CH JV-03 V-03 BEEV-04 Grindstones Skattkammare, C.I.B. FIN RU BY CH BEV-04 RKFV Grindstones Snusgustav, J SE U CH Kontrast Elliot of Pomeranica, J Kontrast Edith of Pomeranica, DK SE U CH NORD J(G) CH Kontrast Sweet Little Rock'n Roller, J SE V CH Majåmajs Ally Daphne, SE V CH Majåmajs Beatrix, DK FIN J(G) CK SE J(GS) CH Foxteaser's Gunnel Grus, N U CH Bordysk's Teal Blue and Silver, N U CH N V CH Bordysk's Saguenay, N U CH Freia-Sin Toppris, N U CH Freia-Sin Non-Stop, N U CH NV-04 Bordysk's Ozzy Osbourne, N U CH SE V CH Trientalis Majblomma, SE V CH Trientalis Tebeata, CZ SK CH Ketch Z Romanova Chovu, SE U CH Sweeping Då Står Pojkarna på Rad, AUST CH Sweeping Swedish Walk About, AUST CH Sweeping Swedish Walk Over, SE U CH Sweeping Supersnabbasnobbesune, J Sweeping Blå Tåget, SE NO U CH Sweeping Blåklocka Smocka, NO U CH Sweeping Glassiga Nogger, AUST CH Sweeping Across Ice.


Jojo ble BIM på Årets Border 1997. Fra venstre Anne-Lie Green med BIS-hunden Ch Thoraldby Shady Lady, dommer Jayne Gillam (Orenberg), jeg med Jojo og dommer Marion Reeves (Baywillow). C: Lillemor Böös
Jojo went BOS at the Swedish Border of The Year Show. The picture showing Anne-Lie Green with BIS-winner Ch Thoraldby Shady Lady, judges Jayne Gillam and Marion Reeves and myself.


Jojo ble beste jaktpremierte flere år på rad på NTKs spesialutstilling - her med dommer Dan Ericsson. C:Jan Kolpus
Jojo was BIS working dog for several years at the Norwegain Terrier Club Specialty. Here pictured with judge Dan Ericsson.


Jojo deltok i kennel Foxforests oppdretterklasse som ble BIS-2 på Verdensutstillingen i Helsingfors i 1998. Hundene er fra venstre: Foxforest Last Mohican, Foxforest Fair Play, Jojo og Foxforest Highly Explosive. C:Paula Heikkinen Lehkonen
Jojo took part in the Foxforest Breeders Group that went BIS-2 at the World Show in Helsinki in 1998. The group comprised of, from the left, Foxforest Last Mohican, Foxforest Fair Play, Jojo and Foxforest Highly Explosive.


Jojo fikk Cert, ResCACIT og ble nr. 2 i NM i hi i 1998 - 42 hunder deltok.
Jojo won a Working CC, ReserveCACIT and was runner-up at the Norwegian Working Championship in 1998 - 42 dogs participated.