OM/ABOUT

Jeg bor sammen med min mann og hunder rett utenfor Oslo.
Våre hunder er familiehunder og deltar aktivt i vårt daglige liv. Vi liker å aktivisere hundene og driver for tiden mest med utstilling og blodspor. Jeg har tidligere drevet litt med lydighet, hitrening og agility.

Jeg fikk min første hund, en Golden retriever, i 1974. Jeg kom raskt med i Norsk Retriever Klubs juniorgruppe og var aktiv som instruktør og tillitsvalgt i klubben i flere år - blant annet som sekretær i hovedstyret, redaktør av "Retriever Nytt" og medlem av utstillingskomiteen og kurskomiteen.
Jeg fikk tidlig interesse for utstillinger og har siden drevet aktivt med dette. Jeg ble autorisert ringsekretær i 1978 og "jobbet" som dette i mange år. Jeg begynte å dømme valpeshow og andre uoffisielle utstillinger i 1985 og startet på dommerutdannelse i 2003.
Jeg er nå autorisert for følgende raser: Golden retriever, Border terrier, Ruhåret foxterrier, Glatthåret foxterrier, Jack Russell terrier, Parson Russell terrier og Tysk jaktterrier og har aspirant- eller elevstatus på flere raser.
Jeg har sittet som styremedlem i hovedstyret i Norsk Terrier Klub, vært leder av utstillingskomiteen og raserepresentant for Border terrier i 10 år.

Jeg har et lite oppdrett under kennelnavnet Damdyke - først med Golden retriever og deretter Border terrier. Jeg har både eiet og oppdrett champions i begge raser. Etter noen år uten hund ønsket vi en hund av mindre størrelse som ville egne seg til båtliv om sommeren. Jeg hadde tidligere falt for rasen Border terrier etter å ha sett Eng N S U Ch Dandyhow Scotsman å utstillinger i Norge. Våre første Border terriere kom fra Tuija og Seppo Saari på kennel Foxforest i Finland. Jeg har alltid beundret deres hunder: typen og allsidigheten. Int Nord Dk U Ch N J(h) Ch NV-95-96 NORDV-98 Foxforest Flying Colours (Int Nord Dk U Ch Ashbrae Archie - Int Nord U Ch Fin J(h) Ch FinV-94-95 VV-94 Foxforest Clear To Fly) ble vår første Border terrier. Senere kom Int Nord U Ch FinV-99 Foxforest Going Places (Int Nord U Ch Foxforest Light the Sky - Int Fin Ch Foxforest Going for Gold) - hun var da fire år gammel.
Selv om jeg aldri har drevet noe stort oppdrett er det veldig hyggelig å se at både F. Flying Colours og F. Going Places finnes i stamtavlene til mange av dagens vinnende Bordere - i mange land! Samtidig har de hver for seg eller sammen også hatt innflytelse i andre kenneler.

I live with my husband and dogs right outside Oslo. Our dogs are primarily companions and take an active part in our daily lives. We train or compete in different activities - like dog shows, tracking, working or agility.

I had my first dog, a Golden retriever, in 1974. I then joined the Norwegian Retriever Club and served in the Club for many years - as a dog trainer, Secretary, Editor and member of the Show Committee.
I took an early interest in Dog Shows and have been active since this. I started serving as a Ring Steward in 1978 and started judging unofficial Shows in 1985. I started my training to be an Authorized FCI-judge in 2003 and now award CC's to the following Breeds: Golden retriever, Border Terrier, Wire Fox Terrier, Smooth Fox Terrier, Jack Russell Terrier, Parson Russell terrier and German Hunting terrier. I have judged in Norway, Denmark, Sweden and Finland.

I have been a Member of the Board in The Norwegian Terrier Club, Chairman of the Show Committee and have had ten years as Breed Representative for Border terriers.
My affix is Damdyke and I have very occasionally bred litters - first in Goldens Retrievers, then Border Terriers. I have both owned and bred Champions in the two breeds and have had some highlights both in the Show Ring and in other activities.

After some years with Goldens we wanted a smaller breed more suited for boating-life during summer. Years before I had fallen for GB Ch Norw. Swed. Ch Dandyhow Scotsman when seeing him at shows in Norway. Our first two Border terriers came from Tuija and Seppo Saari at the Foxforest Kennel in Finland. I have always admired their type, conformation and the versatility of their dogs. I'm very grateful to Tuija and Seppo for allowing me these two wonderful dogs! Both Foxforest Flying Colours and Foxforest Going Places stamped their offspring well and we are proud that they are in the pedigrees of many of today's winning Borders. - together or alone they have had influence in other kennels.